Stichting Beroepsopleiding Hartfunctielaboranten

SBHFL-congres

Op zaterdag 23 september zou het SBHFL-congres “van harte(n) gesproken” plaatsvinden in Postillion Hotel Utrecht Bunnik. Helaas moet de SBHFL mededelen dat het congres niet doorgaat wegens te weinig inschrijvingen. De SBHFL zal onderzoeken wat de reden is van het beperkt aantal inschrijvingen en komt in de nabije toekomst uiteraard met een nieuw initiatief. Het inschrijfgeld zal worden gerestitueerd aan degenen die zich hebben ingeschreven.

De SBHFL heeft een nieuwe voorzitter. 

Mijn naam is Roderick Scherptong en vanaf 1 januari 2017 heb ik Harriëtte Verwey opgevolgd als voorzitter van de SBHFL. De stichting bestaat sinds 1999 en heeft zich vanaf het begin ingezet voor kwalitatief goed opgeleide hartfunctielaboranten. Uit de praktijk vandaag de dag blijkt dat de keuze van destijds een verstandige was, omdat de rol en positie van hartfunctielaboranten nog altijd groter wordt. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het functielaboratorium de hoeksteen is van iedere cardiologische afdeling. Het is voor mij daarom ook een eer om de rol van voorzitter op mij te nemen, zeker ook omdat er in de komende jaren een aantal uitdagingen liggen voor de SBHFL. 

Omdat behoeften in de cardiologische praktijk blijken te verschuiven, blijft de SBHFL meedenken over modernisering van de opleiding tot hartfunctielaborant.  Flexibiliteit blijkt hierbij een centraal begrip, uiteraard met goede borging van de kwaliteit.

Er is een toenemend aantal geregistreerde hartfunctielaboranten. Voor iedere laborant geldt na de opleiding, de plicht tot nascholing en herregistratie. Om dit te faciliteren zet de SBHFL zich in voor een goed werkend register voor hartfunctielaboranten waarin opleiding, registratiegegevens en nascholing overzichtelijk worden bijgehouden.

Kwaliteit is een kernwaarde van de SBHFL en alleen een goed opgeleide hartfunctielaborant levert kwalitatief hoogwaardig werk in de praktijk. Om dit doel te bereiken zet een veelvoud aan professionals van de werkvloer zich dagelijks in voor de SBHFL. Als voorzitter zal ik mij er voor inzetten dat de stichting dit kan blijven doen.

r_scherptong